Previous Members


Completed Ph.D. Dissertations Supervised (year degree conferred)

On nucleoside structure, chemistry and enzymology
Barbara McFarquhar 1974
Hagai Niv 1976
Leslie Oppenheimer 1976
Annie Wu 1978
Kitty Scherr 1978
Sal Salamone 1982
Reza  Fathi 1988
On glyoxalase I
Arthur Doweyko 1975
C.T. Wang 1983

On charge transfer complexes
James Costanzo 1977
On proteases
Guillermo Tous 1986
Foluso Adebodun 1988
Xueli Zhu 1990
Patricia Cash 1991
David Masters 1992
Sheng Zhong 1992
Zhixiang Hu 1994
Khadijeh Haghjoo 1996
Alexander Volkov 1997
Ara Kahyayoglou 1998
Donghui Bao 1999
Misc. On Biological NMR(protein and whole cell)
William Skawinski 1991
On thiamin chemistry and enzymology
Bijan Farzami 1976
Donald Kuo 1976
Yitbarek Mariam 1977
Gloria Chen 1982
Olufemi Akinyosoye 1984
Carlos Rios 1989
Nikoi Annan 1989
Yao-Tsung Chen 1990
Xiaoping Zeng 1992
Alan McNally 1992
Gabriel Barletta 1993
George  Dikdan 1994
Bruce Farrenkopf 1994
Ching-fan C. Chiu 1995
Irina Baburina 1996
Jizu Yi 1997
Haijuan Li 1998
Angela Brown 1999
Yu Zou 1999
Ke Pan 2000
Yuhong Gao 2000
Jue Wang 2001
Min Liu 2002
Zhen Zhang 2002
Wen Wei 2003
Sheng Zhang 2003
Yan Yan 2003
Ebenezer Joseph 2005
Leon Zhou 2005
Ahmet Baykal 2006
Sumit Chakraborty 2007
Sachin Kale 2007
Yun-Hee Park 2008